30marzec, 2017
Autor : Marcin Giełzak
Komentarze :
Case study: Bank Ochrony Środowiska

Platforma rekrutacyjna, którą przygotowaliśmy dla Banku Ochrony Środowiska  jest najnowszym narzędziem wspierającym procesy rekrutacyjne w zakresie pozyskiwania i angażowania pracowników. Łączy ona w sobie wartość informacyjną i employer brandingową korporacyjnej strony Kariera z systemem poleceń rekrutacyjnych i jest ściśle dopasowana do tożsamości marki i potrzeb rekrutacyjnych Banku.

Sytuacja

Bank Ochrony Środowiska oczekiwał stworzenia nowoczesnej, rozbudowanej strony Kariera, która nie tylko wspierałaby prowadzone przez Bank procesy rekrutacyjne, budowała wartość instytucji jako poszukiwanego pracodawcy, ale i promowała pozytywny wizerunek instytucji z unikatowym, atrakcyjnym wyróżnikiem jakim jest proekologiczna misja.

Bank Ochrony Środowiska działa na polskim rynku od ponad 26 lat. W tym czasie przeznaczył blisko 18 mld zł na finansowanie przedsięwzięć związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska. Łączna wartość proekologicznych inwestycji zrealizowanych dzięki wsparciu BOŚ przekroczyła 48,5 mld zł. Bank, wspierając przyjazne środowisku projekty, oferuje jednocześnie pełne spektrum nowoczesnych usług finansowych kierowanych do klientów indywidualnych i instytucjonalnych (w tym sektora małych i średnich przedsiębiorstw).

Pracując w BOŚ można współtworzyć unikatowe projekty na rynku – wykraczające poza standardy bankowej działalności – a wszystko to właśnie dzięki wyjątkowej, prośrodowiskowej misji Banku, skutecznym łączeniu biznesu i ekologii. Wśród nich są m.in. innowacyjne inwestycje z wszelkich dziedzin ochrony środowiska, w tym odnawialnych źródeł energii, zagospodarowania i przetwarzania odpadów czy przedsięwzięć z obszaru efektywności energetycznej, przyczyniające się do poprawy środowiska w którym żyjemy. To także liczne projekty przywracające do życia zaniedbane i niewykorzystywane obszary polskich miast w ramach działań rewitalizacyjnych.

Nasza odpowiedź

Aby skuteczniej i mniejszym kosztem pozyskiwać nowych pracowników, a jednocześnie zyskać nowe narzędzie komunikowania swoich mocnych stron, BOŚ zdecydował się uruchomić własną, dedykowaną platformę rekrutacyjną.

Platforma się z sześciu komponentów:

  1. Strona Kariera
  2. System poleceń rekrutacyjnych – pracowniczych
  3. System poleceń rekrutacyjnych – dla osób, które nie są zatrudnione w Banku
  4. Samodzielny system śledzenia aplikacji, przystosowany do zintegrowania się w każdej chwili z dowolnym popularnym systemem ATS
  5. Moduł CSR umożliwiający przeznaczanie całości lub części nagród za skuteczne polecenia na cele realizowane przez Fundację BOŚ
  6. Help desk i pełna obsługa programu przez ShareHire

W rezultacie Bank zrealizował pionierskie przedsięwzięcie outsourcingu strony Kariera wraz z towarzyszącym jej szerokim zakresem modułów i usługami dodatkowymi. Ich obsługa realizowana jest przez ShareHire. To po naszej stronie leży opracowanie zasad programu, przygotowanie regulaminów i zgód, dbałość o zgodność z wymaganiami GIODO, wypłata i rozliczenia nagród. Oznacza to znaczącą oszczędność czasu po stronie Banku. Ponadto, jak każdy z naszych Klientów, BOŚ ma stały dostęp do naszych specjalistów, którzy wspierają jego procesy komunikacyjne oraz na bieżąco pomagają optymalizować program poleceń.

outsourcing - value

 Wypowiedź Klienta

“Punktem wyjścia było dla nas hasło: ‘Buduj z nami bank inny niż wszystkie’, a celem – zwrócenie uwagi potencjalnych kandydatów na naszą unikalną misję, wartości oraz ofertę jako pracodawcy. Zintegrowanie strony Kariera z systemem poleceń pozwala nam pozyskiwać więcej aplikacji oraz zapewnia lepsze dopasowanie kandydatów do zamieszczanych w systemie stanowisk”.

Robert Łęcki, Kierownik Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich, Bank Ochrony Środowiska