30sierpień, 2016
Autor : Marcin Giełzak
Komentarze :
Wiodące trendy w rekrutacji lekarzy cz. 2 — Partnerstwa

Obserwujemy stałe pogłębianie się problemów z pozyskiwaniem specjalistycznego personelu w branży medycznej. Postanowiliśmy przyjrzeć się kilku spośród najciekawszych pomysłów na rekrutację lekarzy, które mogą przyczynić się do odwrócenia tego trendu.

Otoczenie podmiotów działających w branży medycznej obejmuje nie tylko konkurentów, ale także potencjalnych sojuszników. Nawiązanie i pielęgnowanie odpowiednich relacji może znacząco ułatwić dotarcie do potencjalnych pracowników. Szczególnie cennymi partnerami w kontekście budowaniu korzystnego wizerunku wśród młodych medyków są stowarzyszenia lekarskie. Dysponują one gotowymi bazami, zawierającymi kontakty do lekarzy różnych specjalizacji, mają metody angażowania ich w swoją działalność, chętnie korzystają z nowoczesnych narzędzi komunikacji, takich jak grupy na Facebooku czy Slack.  Przykładowo: Stowarzyszenie “Młody Lekarz” obserwuje na Facebooku blisko 5 tys. osób, prawie wszystkie zawierają się w grupie docelowej, do której chcemy dotrzeć. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny (IFMSA-Poland) dysponuje silną infrastrukturą nie tylko w mediach społecznościowych (5600+ polubień na Facebooku dla profilu ogólnego, 3500+ w Warszawie, 2000+ w Łodzi i Szczecinie, etc.), ale także w terenie (12 lokalnych oddziałów).

Nie powinna to oczywiście być współpraca jednostronna. Zarówno stowarzyszenie, jak i placówka muszą oferować korzyści, które w codziennym funkcjonowaniu obu podmiotów będą wartością dodaną. Warto pamiętać, że młody lekarz szuka przede wszystkim okazji do pogłębiania wiedzy, pozyskiwania wartościowych kontaktów oraz brania udziału w wydarzeniach, które wzmacniają jego zawodowy prestiż. Mając to na uwadze, można zaproponować partnerowi m.in.:

  • organizowanie szkoleń w naszej placówce – dobrze, aby pozostał po nich ślad w postaci relacji, dodatkowo uatrakcyjnionej przez wypowiedzi prowadzących i uczestników,
  • konferencje naukowe, w ramach których dobrze spozycjonujemy naszą markę,
  • webinaria, tj. szkolenia internetowe angażujące młodszych lekarzy, którzy mogą pozyskiwać wiedzę i poznawać lepiej naszą placówkę nie opuszczając domu,
  • dołączać się jako organizator do aktywności prowadzonych przez stowarzyszenie, takich jak akcje społeczne, czy zjazdy/sympozja/jubileusze (np. Stowarzyszenie Lekarze Nadziei specjalizuje się w pomocy osobom bezdomnym, a IFMSA w tym roku organizuje 60. lecie swojej działalności, zapraszając na wydarzenie członków stowarzyszenia – lekarzy i studentów – z całego kraju), nawiązywanie współpracy i wymiana doświadczeń z podmiotami zagranicznymi.

Warto pamiętać także o współpracy z twórcami internetowych platform i serwisów, a także dostawcami aplikacji medycznych. Studenci i lekarze, chętnie korzystają z witryn, które pomagają im pogłębiać i porządkować wiedzę. Młodzi lekarze są zwłaszcza zainteresowani bazami testów LEK, LDEK oraz PES, wykazami podręczników oraz możliwością interakcji z innymi adeptami medycyny na forach. Wiodącą platformą odpowiadającą na takie zapotrzebowanie są EgzaminyLekarskie.pl, gromadzące studentów, lekarzy-stażystów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji. Inny popularny serwis medyczny, Konsylium24.pl, liczy przeszło 58 tys. zarejestrowanych lekarzy, których aktywność przekłada się na 136 tys. logowań w miesiącu oraz 93 tys. tematów zgłoszonych do dyskusji. Na tej witrynie można również znaleźć ogłoszenia o pracy, w chwili, gdy piszemy te słowa, dostępnych ofert jest ponad tysiąc. Szczególnie w grupie wiekowej 20-45 mamy wielu aktywnych w Sieci medyków. Nasze działania powinny być więc skalibrowane na docieranie do nich poprzez online marketing i content marketing. Nasze placówki możemy reklamować w sposób prosty i jednoznaczny, np. zamieszczając baner czy artykuł sponsorowany w dedykowanym branży medycznej serwisie, bądź bardziej subtelnie – zamieszczając wypowiedzi eksperckie naszych lekarzy w publikowanych tam tekstach.

Nie należy zapominać także o biurach karier na medycznych uczelniach wyższych, z którymi również można realizować wspólne przedsięwzięcia nakierowane na oferowanie wartości studentom:

  • umieszczanie ofert rekrutacyjnych na witrynie biura karier,
  • umieszczenie tam profilu naszej placówki,
  • udział w targach pracy organizowanych przez biuro,
  • realizowanie wspólnych inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych.

Oczywiście, praca młodego lekarza, a szczególnie stażysty, to oprócz pasji – źródło utrzymania, a zatem wspomnienie w ogłoszeniu o wszelkich dodatkach za dyżury nocne oraz nagrodach, motywujących do pozostania w naszej jednostce będą stanowić dodatkowy atut.

Innowacyjnym sposobem zwracania uwagi na markę sieci szpitali lub przychodni mogłoby być partnerstwo z inicjatywami niosącymi pomoc potrzebującym odwołując się do mechanizmów społecznościowych. Dobrym przykładem takich podmiotów są platformy charytatywnego crowdfundingu (finansowania społecznościowego), takie jak SiePomaga.pl albo Pomagam.im.

Jedną z form współpracy partnerskiej jest również prowadzenie działań B2B. Nawiązując relację z podmiotami biznesowymi możemy zyskać dostęp do naszego targetu nawet na zasadach barteru. We współpracy z wydawnictwem czasopism i książek medycznych możemy zorganizować konkurs dla lekarzy lub studentów medycyny, którego nagrodami będą  tytuły o tematyce medycznej właśnie. W porozumieniu z właścicielami apartamentów na wynajem – ufundować noclegi dla potencjalnych pracowników, czy pobyt znanego specjalisty, który np. udzieli szkolenia naszym podopiecznym w placówce, którą prowadzimy. Oferując firmie, która prowadzi aktywności dla lekarzy, możliwość udziału w wydarzeniach przez nas organizowanych – możemy z reguły liczyć również na wzajemność i rozesłanie np. do bazy kontaktów danego podmiotu informacji o rekrutacji, którą prowadzimy lub o innowacjach wprowadzanych w placówce. Najważniejsze, aby stale  szukać nowych rozwiązań i wykorzystywać własne zasoby, aby móc zaoferować naszym partnerom realną wartość.